הגבלת אחריות

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם או מעודכן.

המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין.

מטרת האתר היא בראש ובראשונה הצגת תחומי עיסוק המשרד ותיאור פעילותיו.

ייעוץ משפטי שלנו יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9929990
דילוג לתוכן