עצירת מניין הימים בהתיישנות

משמעות עצירת ההתיישנות נקבעה בסעיף 209 BGB. לפי סעיף זה, "פרק הזמן שבו נעצרה ההתיישנות, לא ייחשב במניין הימים של חישוב ההתיישנות".
סעיפים 203-208 BGB קובעים מספר אפשרויות, אשר בהתקיים התנאים בהם ההתיישנות תיעצר.
סעיף 203: עצירת ההתיישנות בעת מו"מ

מתנהלים מו"מ בין הנושה והחייב בנוגע לעילה או לעובדות המגבשות את העילה, אזי נעצרת ההתיישנות, עד אשר אחד הצדדים מסרב להמשיך את המו"מ. ההתיישנות תיכנס לכל המוקדם 3 חודשים מתום עצירת ההתיישנות.

יש לתת פירוש נרחב למונח "משאים ומתנים". די בהחלפת דעות בין הנושה והחייב באשר לעילה או לעובדות המגבשות את העילה. אין צורך שהחייב יביע נכונות לקיים את החיוב כדי לסווג את המגעים בין הצדדים כמו"מ. אי מנין ימי ההתיישנות מסתיימת עם תום המו"מ בין הצדדים. צעד זה מתבצע ע"י סירוב של אחד הצדדים להמשיך במו"מ. הסירוב צריך שיהיה ברור. "מרדים" הנושה את המו"מ, למשל בכך שאינו מגיב להצעה של החייב, מנין הימים לצורך חישוב ההתיישנות יחל מחדש ביום בו ניתן היה לצפות במסגרת תום הלב לקבל מהנושה תגובה להצעת החייב.

אם לאחר סיום עצירת ההתיישנות נותרו יותר מ-3 חודשים להתיישנות, אין כל נפקות לסיפא של סעיף 203. נותרו מנגד פחות מ-3 חודשים, למשל עוד חודש, יהיה מועד ההתיישנות החודש שנותר ועוד 3 חודשים, כאמור בסיפא לסעיף 203.
סעיף 204: עצירת ההתיישנות בעת פניה לערכאות
סעיף זה מכיל שורה שלמה של אלטרנטיבות בהן ההתיישנות נעצרת בעת פניה לערכאות.
סעיף 205:
עצירת ההתיישנות במקרה של זכות סירוב ההתיישנות נעצרת ככל שהחייב עפ"י הסכם עם הנושה רשאי באופן זמני לסרב למלא אחר חיובו.
סעיף 206: עצירת ההתיישנות עקב כוח עליון
ההתיישנות נעצרת ככל שהנושה במהלך 6 החודשים האחרונים במניין ימי ההתיישנות היה מנוע עקב כוח עליון לפנות לערכאות. כוח עליון הוא מקרה בו לנושה ו/או לב"כ אין כל רשלנות או אשמה באי הפניה לערכאות. אי ידיעה או פרשנות לא נכונה של נתונים או של חוק אינם "כוח עליון". מנגד, מחלה קשה שקיבל לפתע הנושה או מחיקת החייב (תאגיד) מרשם החברות הם בגדר "כוח עליון".
סעיף 207: עצירת ההתיישנות מסיבות משפחתיות וסיבות דומות
סעיף זה קובע את עצירת ההתיישנות בין זוגות נשואים, הורים ואפוטרופוסים.
סעיף 208: עצירת ההתיישנות עקב פגיעה בעצמאות המינית
סעיף זה דן בהתיישנות תביעות אזרחיות עקב מעשה מיני אסור.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9929990
דילוג לתוכן