דיני עבודה

משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל בסכסוכים משפטיים בתחום דיני העבודה של ישראלים המועסקים בגרמניה ע"י חברות בת ישראליות או ע"י מעסיקים גרמניים. לעיתים תכופות עולה השאלה, מתי יסווג העובד כעצמאי ומתי כשכיר. התשובה לסוגיה זו משליכה על זכויות ו/או חובות בעת סיום הקשר בין הצדדים.
היום קובע החוק הגרמני (סעיף 17 SGB 4), כי:

"העסקה היא עבודה לא עצמאית, במיוחד ביחסי העבודה. ניתן להסיק כי מתקיימת העסקה, במקרה של פעילות תחת מרות והשתלבות במקום
של נותן ההוראות".

מפסקי דין שניתנו בגרמניה ניתן ללמוד כי הפעילות תסווג כעצמאית, אם "העצמאי":
 • הוא עקרונית, חופשי בבחירת הזמן והמקום לביצוע המטלות שהוטלו עליו.
 • מקבל את גמולו לפי מטלה, מתנהל מו"מ על הגמול עפ"י כל מטלה.
 • חופשי לבחור או לדחות את המטלות ואת ההתקשרות עם מטיל המטלות.
 • ממלא באופן עצמאי את המטלות.
 • מקבל את גמולו על פי עשייה בפועל, כך שבעת היעדרות מסיבות שונות, כמו מחלה או חופשה, אינו מקבל כל גמול.
 • לא מקבל הטבות כלשהן, כמו שאר העובדים.
 • משתמש באמצעים שלו לביצוע העבודה, כמו מחשב, תוכנה, טלפון, רכב וכדומה.
 • משלם ומממן בעצמו השתלמויות שלו.
 • נושא באחריות וחבות אישית במקרה של פגם בעבודתו, המתבטא בין היתר באי קבלת גמול או ביצוע קיזוזים.
 • משתמש בכרטיסי ביקור ודפי לוגו שלו.
 • מתנהל כלפי חוץ כעצמאי ומציע את שירותיו לכל, למשל באינטרנט.
 • אינו קשור או משובץ למערכת שעות העבודה של מבקש השירות.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9929990
דילוג לתוכן