אכיפה בגרמניה של פסקי דין

אכיפה בגרמניה של פסקי דין והחלטות שניתנו בישראל

קיימים מקרים לא מועטים, בהם ניתנו נגד גופים בגרמניה פסקי דין בישראל והתובע מבקש לאכוף את פסק הדין, מאחר והתובע לא קיים אחריו.

בין ישראל לגרמניה ובין גרמניה לישראל יש הסדר המסדיר את כללי האכיפה. הסדר זה הוא "האמנה בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדראלית גרמניה בדבר הכרה הדדים בהחלטות בתי משפט בעניינים אזרחיים ומסחריים ובדבר ביצוען של החלטות אלה".

אכיפה של פסקי דין בגרמניה

לביצוע האמנה נקבעו תקנות אכיפת פסקי חוץ (אמנה עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה), התשמ"א – 1981.

ההכרה ההדדית באמנה, היא הסדר מיוחד מאד, אשר אין לו אח ורע באמנות של מדינת ישראל. הפועל היוצא של האמנה הוא הכרה כמעט אוטומטית של פסק חוץ עם קיומם של תנאים פורמליים מסוימים.

משרד עו"ד ד"ר יובל חן פועל לאכיפת פסקי דין בגרמניה ולמימושם על דרך ההוצאה לפועל בגרמניה.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9929990
דילוג לתוכן