חוות דעת בדיני ירושה ועיזבונות

 
כמעט בכל מקרה של עיזבון בישראל, בו המנוח נפטר בגרמניה, או מקום מושבו הקבוע היה בגרמניה או הייתה לו (גם) אזרחות גרמנית, כמו גם במקרה בו נערכה צוואה בגרמניה, יידרש מבקש צו הירושה או קיום הצוואה ע"י האפוטרופוס הכללי להמציא חוות דעת משפטית, קבילה לפי דיני הראיות, לעניין הדין הזר. חוות הדעת אמורה לענות על שאלות, כמו האם חל הדין הגרמני, ואם כן, מה קביעותיו לגבי תוקף הצוואה ו/או סדר היורשים וחלוקת העיזבון. אם עסקינן במקרה של צוואה, על חוות הדעת להתייחס גם לעניין "מנת החובה", מוסד שאינו מוכר בדיני ישראל.

במסגרת עיסוקו, חיבר עו"ד ד"ר חן עשרות רבות של חוות דעת משפטיות בענייני ירושה ועיזבון, בין היתר, למדינת ישראל ומשרדי עורכי דין גדולים או קטנים בארץ.